CHARYTATYWNY BIEG PO DOM – NAWOJOWA – 11.06.2017

1. CEL IMPREZY

 • Zbiórka funduszy na budowę domu dla Państwa Tuczyńskich
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Nawojowa;
 • Promocja Gminy Nawojowa;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;

2. ORGANIZATOR

 • Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5 33 – 300 Nowy Sącz; KRS 0000447535;
PARTNERZY: 

 • Fundacja Na Ratunek;
 • Urząd Gminy Nawojowa;
 • Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia
3. TERMIN I MIEJSCE: 

 • 11 Czerwiec 2017r – Niedziela  godz. 11:45 Nawojowa- Stadion

pobierz cały regulamin w formacie pdf