CHARYTATYWNY BIEG PO DOM – BEREST – 31.01.2016

1. CEL IMPREZY

  •  Zbiórka funduszy na budowę domu dla Pani Kingi Grucy z Berestu;
  •  Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Beskidu Niskiego,;
  •  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
  •  Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Nawojowa ;
  •  Promocja Miasta i Gminy Krynica – Zdrój;
  •  Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji

2. ORGANIZATOR

  • Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5 33 – 300 Nowy Sącz; KRS 0000447535;
PARTNERZY: 

  • Fundacja Na Ratunek;
  • Urząd Miasta i Gminy Krynica Zdrój;
3. TERMIN I MIEJSCE: 

  • 31 styczeń 2016r – Niedziela godz. 10:00 Berest budynek szkoły

pobierz cały regulamin w formacie pdf