Charytatywny bieg po dom 11 czerwiec 2017

„Bieg po Dom”, organizowany przez Fundację Renovo i Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia (www.stowarzyszeniengw.pl) . Głównym celem imprezy jest zbiórka funduszy na dokończenie budowy domu dla Jakuba Tuczyńskiego lat 7, będącego podopiecznym stowarzyszenia,  który ma (Guza ośrodkowego układu nerwowego ,Wodogłowie oraz Nadciśnienie śródczaszkowe) i jego rodziny

O fundacji

Idea powstania fundacji RENOVO narodziła się w 2012 roku na przełomie października/listopada w Nowym Sączu. Inicjatywa podjęta przez założycieli miała za zadanie wspomóc osoby, rodziny mieszkające w skrajnym ubóstwie po przez pomoc przy remoncie ich mieszkań.

dowiedz się więcej

Cel imprezy

Celem imprezy jest zbiórka funduszy na dokończenie budowy domu dla 8-letniego Kubusia  Tuczyńskiego i jego rodziny.  Kubuś ma nieoperowanego guza ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie i nadciśnienie śródczaszkowe. Choroba Kubusia wywróciła do góry nogami życie całej rodziny i przekreśliła rodzinne plany na nowy dom.  Nasz błąd popraw to jak najszybciej sie da oki Przepraszam za kłopot

dowiedz się więcej

Aktualności

 • kwi, 6

  Plan imprezy charytatywnej „Bieg po dom”

  by

  Regulamin zawodów:
  CHARYTATYWNY BIEG PO DOM – NAWOJOWA – 11.06.2017r.

  1. CEL IMPREZY
  • Zbiórka funduszy na budowę domu dla Państwa Tuczyńskich;
  • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
  • Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Nawojowa;
  • Promocja Gminy Nawojowa;
  • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;

  2. ORGANIZATOR
  • Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5
  33 – 300 Nowy Sącz; KRS 0000447535;

  PARTNERZY:
  • Fundacja Na Ratunek;
  • Urząd Gminy Nawojowa;
  • Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia

  3. TERMIN I MIEJSCE:
  11 Czerwiec 2017r – Niedziela godz. 10:00 Nawojowa- Stadion;

  4. TRASA:
  Charytatywny „Bieg po dom” przeprowadzony zostanie po wyznaczonej
  i wyraźnie oznakowanej trasie znajdującej się w obrębie leśnym Nawojowa. Zawodnicy do pokonania będą mieć dystans o długości ok 10 km o przewyższeniu w górę ok 350 m, w dół ok 350 m. Nawierzchnia: asfalt ok 8 km, drogi leśne i szutrowe – ok 2 km. Trasa miejscami trudna technicznie ze względu na strome podbiegi oraz zbiegi, w zamian których wspaniałą rekompensatą jest z jedna z najpiękniejszych panoram Kotliny Sądeckiej wraz z Nowym Sączem oraz pasmami Beskidu Sądeckiego. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się na odprawie technicznej z trasą biegu przedstawioną przez organizatora. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się zgodnie z trasą wytyczoną w terenie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem w trakcie odprawy. Na trasie znajdować się będą Sędziowie rozmieszczeni na punktach kontrolnych którzy wskazywać będą poprawny kierunek biegu. Na trasie biegu umieszczony zostanie jeden punkt nawodnienia z płynami na ok 5 km trasy. Trasa biegu towarzyszącego wiedzie od stadionu w Nawojowej wzdłuż rzeki Kamienica – dominującą nawierzchnią jest asfalt/ścieżki leśne. Biegi dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną w oparciu o Stadion w Nawojowej. Organizator dopuszcza użycie butów z krótkimi kolcami przez zawodników biorących udział w biegach dla dzieci i młodzieży.
  5. PROGRAM ZAWODÓW
  11Czerwiec 2017r. Niedziela:
  • Godz. 10:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników;
  • Godz. 11:30 zakończenie rejestracji zawodników;
  • Godz. 11:40 krótka odprawa przedstartowa;
  • Godz. 11:45 start zawodów;
   11:45 Bieg Dzieci przedszkolnych – dystans ok. 100 m;
   12:00 Bieg Dzieci szkoły podstawowej:
   klasy I – III 1/2 okrążenia – dystans 200 m;
   klasy III – IV – jedno okrążenie – dystans 400 m;
   12:15 Bieg Młodzieży Gimnazjalnej – 2 okrążenia dystans 1000 m;
   12:30 Marszobieg oldboja – dystans ok. 2 km (organizator dopuszcza używanie kijków typu Nordic Walking);
   13:00 Bieg główny – dystans ok 10 km – limit 2 godz;
  • Godz. 13:00 otwarcie bufetu;
  • Godz. 15:00 wręczenie pucharów, zakończenie zawodów;

  7. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która najpóźniej w dniu 11.06.2017r. ukończy 18 lat,
  • udział osób niepełnoletnich w biegach towarzyszących na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielanej w biurze zawodów;
  • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
  • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
  • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika;
  • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
  • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
  • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontroli;

  8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
   Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy; www.biegpodom.pl
   Minimalna liczba uczestników 50 osób;
   Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 17.03.2017r. zakończenie dn.05.06.2017r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
   Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów www.biegpodom.pl;
   O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;

  9. WPISOWE
  Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:
   30 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 05.06.2017r dla osób biorących udział w biegu głównym;
   15 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 05.06.2017r dla dzieci i młodzieży biorących udział w biegach towarzyszących (bieg dzieci szkoły podstawowej, oraz bieg młodzieży gimnazjalnej, marszobieg oldboja);
   50 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji w biurze zawodów w Nawojowej bez różnicy wybieranego biegu;
  Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
  Fundacja Renovo
  ul. Krakowska 92/5
  33-300 Nowy Sącz
  KRS – 0000447535
  NIP – 7343518266
  REGON – 122757964
  Numer konta: Bank Spółdzielczy
  47 88110006 0000 0049 4670 0001 0001
  Tytuł wpłaty: Charytatywny bieg po dom+ imię i nazwisko uczestnika;
  Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
  10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
  WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
   numer startowy – umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób;
   odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;

  11. ŚWIADCZENIA STARTOWE
  Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
   numer startowy;
   zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
   profesjonalny pomiar czasu;
   oznakowaną trasę;
   posiłek regeneracyjny po biegu;
   pamiątkowy medal;
   puchary dla zwycięzców;
   depozyt w Bazie Zawodów;
   obsługę techniczną;
   zmęczenie i zadowolenie;
   dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

  12. KLASYFIKACJA
   dziewczynek i chłopców w biegach dzieci przedszkolnych – miejsca 1 – 3 puchar i dyplom;
   dziewczynek i chłopców w biegach dzieci szkół podstawowych – miejsca 1 – 3 puchar i dyplom;
   dziewczynek i chłopców w biegach młodzieży gimnazjalnej – miejsca 1 – 3 puchar i dyplom;
   Open Kobiet i Mężczyzn – Marszobieg Oldboja;
   Open Kobiet i Mężczyzn – bieg główny;
   Kategorie wiekowe w biegu głównym:
  o M20 (18 – 29 lat); o K20 (18 – 29 lat);
  o M30 (30 – 39 lat); o K30 (30 – 39 lat);
  o M40 (40 – 49 lat); o K40 (40 – 49 lat);
  o M50 (50 – 59 lat); o K50 (50 – 59 lat);
  o M60 >60 lat; o K60 >60 lat;

  Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od biegu. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.
  Dodatkowe kategorie mogą zostać stworzone z chwilą uzyskania odpowiedniej puli nagród od sponsorów
  13. PUNKTY ŻYWIENIOWE
  Organizator zapewnia jeden punkt nawodnienia zlokalizowany na ok 5 km. Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.
  14. ZABEPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY
  Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm oraz znaków umieszczonych na podłożu. W miejscach newralgicznych znajdować się będą sędziowie wskazujący poprawny kierunek biegu.

  15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
   Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
   Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
   Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
   Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
   Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
   W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
   Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
   W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
   Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów.

  Read more
  sty, 18

  Informacje organizacyjne

  by

  Biuro zawodów BIEG PO DOM otwarte od godziny 9.50 w szkole w bereście/k. krynicy.
  Weryfikacja z dowodem osobistym. Dzieci poniżej 18 roku życia biorące udział w biegu proszone są dostarczyć formularz zgody rodziców w dniu zawodów lub wysłać na email: fundacjarenovo@gmail.com. Formularz dostępny na stronie http://serwer1725103.home.pl/biegpodom/zapisz-sie/.
  Emaile z oświadczeniami można wysyłać do piątku 29.01.2016. Rejstracja elektroniczna będzie przedłużona do dnia 27.01.2016. Wszyscy biegacze są zobligowani wysłać lub dostarczyć oświadczenia o zdolności do udziału w biegu emailem do 29.01.2016 lub w biurze zawodów przy weryfikacji.

  Read more
 • gru, 18

  Weź udział w biegu 31 stycznia 2016

  by

  Witamy, na nowo powstałej stronie internetowej „Bieg Po Dom”. Strona to powstała aby promować charytatywny bieg organizowany przez fundację Renovo. Głównym celem imprezy jest zbiórka funduszy na dokończenie budowy domu dla Pani  Kingi Grucy oraz jej czterech wspaniałych córeczek. W 2014 roku w wyniku nieszczęśliwego wypadku zginął mąż Pani Kingi.  Ze zgromadzonych  do tej pory funduszy udało się wybudować dom, położyć dach a także zamontować okna i drzwi. WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI I WEŹ UDZIAŁ W BIEGU!!! Niniejsza strona ma na celu promować a bieg, a także na bieżąco dostarczać wszelkich informacji związanych z naszym biegiem.

  Read more

Zobacz wszystkie aktualności

 

Bieg został zakończony

„Bieg po dom” odbył się 11 czerwca 2017 roku w Nawojowej

Zobacz wyniki